21. in 22. maj
Maribor, Slovenija
Pogoji PODIM konference 
Z uporabo spletne strani konference PODIM in/ali nakupom vstopnice za konferenco PODIM ("storitve") soglašate z naslednjimi pogoji konference PODIM ("pogoji"). Pogoji veljajo za vso in kakršnokoli uporabo storitev. Prosimo, da pozorno preberete naslednje pogoje, preden uporabite naše storitve.

1. Pomen izrazov  "Vi" in "vaš" se nanašajo na vas kot uporabnika naših storitev. 
"Mi", "nami" in "naš" se nanašajo na IRP, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor, Slovenija, vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, dne 05. 05. 2001, št. registrskega vložka 1/110044/00, matična št. podjetja 1618911, ID številka za DDV: SI18464696. Direktor: mag. Matej Rus.

2. Opis storitev
Konferenca PODIM je največja in najvplivnejša startup konferenca v regiji Alpe-Adria in na območju Zahodnega Balkana ("dogodek"). 
 
Spletna stran konference PODIM (dosegljiva na http://podim.org/) se uporablja kot komunikacijsko in informativno sredstvo ter kot sistem za nakup vstopnic in prijave ("spletna stran").

3. Prijava in odjava na dogodek
Z nakupom vstopnice se strinjate s Splošnimi pogoji konference PODIM, predvsem s pogoji prijave in odjave, ki so naslednji:
 • Oddana prijava je naročilnica, naročnik se obveže plačati obveznosti po tej naročilnici. 
 • Popust za zgodnje prijave velja samo do 31. 03. 2019. Vstopnice, kupljene do tega datuma, morajo biti plačane najkasneje do 15. 04. 2019.
 • Vstopnice, kupljene po 31. 03. 2019, morajo biti plačane najkasneje do 13. 05. 2019.
 • Vstopnice za zamudnike, kupljene po 10. 05. 2019, morajo biti plačane na dan nakupa ali prvi naslednji delovni dan.
 • Kotizacije (vstopnice) na dogodku samem niso prenosljive. Morebitne spremembe glede udeležencev je treba sporočiti na info@podim.org in so možne do 5 dni pred dogodkom.
 • Po plačilu kotizacije (vstopnice) vam bomo poslali avansni račun in vstopnico, po dogodku pa še račun.
 • Odjave sprejemamo samo pisno na e-naslov info@podim.org, pri čemer vam bomo zaračunali stroške odjave.
Odjava je veljavna, ko vam pošljemo potrditveno e-pošto. Stroški odjave so odvisni od časa odjave:
 • v primeru odjave več kot 30 dni pred dogodkom vam zaračunamo administrativne stroške v vrednosti 20 % kotizacije;
 • v primeru odjave vsaj 7 dni pred dogodkom vam zaračunamo administrativne stroške v vrednosti 50 % kotizacije; 
 • v primeru odjave manj kot 7 dni pred dogodkom vam zaračunamo celotno kotizacijo.
Za vračilo napačno nakazanih zneskov zaračunamo manipulativne stroške v višini 10 % zneska nakazila.

4. Fotografije in video posnetki na dogodku
Z udeležbo na dogodku se strinjate, da vas lahko slikamo in/ali snemamo ter da lahko te fotografije in video posnetke uporabljamo brez kakršnihkoli omejitev in neodplačno za naša medijska poročila in v oglaševalske namene v različnih formatih (npr. plakati, tiskani oglasi, spletne kampanje, promocijski videi, brošure) na spletni strani in komunikacijskih kanalih tretjih strank (npr. družbenih medijih, kot so Facebook, YouTube, Instagram itd.). Prav tako se strinjate, da te pravice lahko prenesemo na tretje stranke (npr. medijem, partnerjem dogodka itd.). 

5. Uporaba spletne strani
Med uporabo spletne strani morate upoštevati vsa veljavna pravila in predpise.
Spletno stran nenehno razvijamo; različne dele spletne strani lahko deloma ali v celoti spremenimo ali odstranimo.
Z uporabo naše spletne strani ne postanete imetnik nobenih pravic intelektualne lastnine na vsebini, do katere dostopate. Vsebine naše spletne strani ne smete uporabljati ne deloma ne v celoti, razen če pridobite naše dovoljenje ali če to kako drugače dovoljuje zakonodaja. 

6. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov
Osebne podatke, ki jih pridobimo od vas, obdelujemo v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. V nadaljevanju pojasnjujemo, katere osebne podatke obdelujemo, zakaj to počnemo in kakšne so vaše pravice v zvezi z našo uporabo vaših osebnih podatkov. 

Podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo:  Za vašo prijavo na dogodek lahko zbiramo in obdelujemo naslednje podatke: (1) vaše ime in priimek; (2) vaš naslov, (3) vašo telefonsko številko, (4) vaš e-poštni naslov, (5) vaše podatke o plačilu in (6) katerekoli druge osebne podatke, ki nam jih posredujete, ko se prijavite na dogodek preko spletne strani in/ali preko telefona ali kateregakoli drugega komunikacijskega sredstva. 

Nameni zbiranja in obdelave podatkov:
- Za opravljanje naše storitve za vas: vaše osebne podatke obdelujemo, da vam lahko zagotovimo našo storitev. Npr. da uredimo vašo prijavo in plačila in vam zagotovimo naše storitve.
- Za komuniciranje: vaše osebne podatke obdelujemo, da vas lahko kontaktiramo v zvezi z našimi storitvami (npr. glede vaše prijave na dogodek) in da vas obvestimo o spremembah naših storitev. Vaši podatki so prav tako uporabljeni za raziskave in analize, ki izboljšajo naše storitve.
- Za namene trženja: z vašim soglasjem lahko vaše podatke uporabimo, da vam po e-pošti pošiljamo informacije o naših drugih storitvah.Hramba: Vaših osebnih podatkov ne shranjujemo dlje, kot je to zakonsko dovoljeno in potrebno za namene, za katere zbiramo podatke.

Vaše pravice. Imate pravico, da:
 • zahtevate dostop do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas;
 • nas prosite, da posodobimo, zbrišemo ali nehamo uporabljati vaše osebne podatke;
 • od nas prenehate prejemati sporočila; in 
 • nas prosite, da vaše podatke prenesemo drugim ponudnikom storitev, če je to tehnično izvedljivo, ali da vam v strukturiranem elektronskem formatu zagotovimo kopijo osebnih podatkov, ki jih imamo o vas.

7. Trajanje in prenehanje
Ti pogoji so veljavni kot zavezujoča pogodba za nedoločen čas, dokler uporabljate naše storitve.

Naše storitve lahko kadarkoli nehate uporabljati. Kadarkoli lahko za stalno ali začasno prenehamo opravljati storitve. 

8. Omejitev odgovornosti
V nobenih okoliščinah nismo odgovorni za kakršnokoli posredno škodo, vključno z izgubljenim dobičkom, izgubljeno prodajo, izgubljenimi podatki ali prekinitvijo poslovanja, ali za kakršnokoli neposredno škodo, ki presega znesek, ki ga prejmemo od vas.

9. Veljavna zakonodaja in reševanje sporov
Za te pogoje se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje kakršnekoli sporov ali terjatev, ki izhajajo iz ali so povezani s temi pogoji, ter kršitev, prenehanje ali veljavnost pogojev, ki ne bodo rešeni sporazumno med strankama, je pristojno slovensko sodišče.

10. Kontaktni podatki
PODIM konferenca
IRP
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6
SI-2000 Maribor, Slovenija
info@podim.org
+386 (0)2 22 94 270