Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

d

Copyright @ Select-themes

Follow us

>Ash Maurya
speaker_info

About The Speaker

Ash Maurya

Ash Maurya je že več kot desetletje podjetnik, ki išče boljši in hitrejši način za snovanje uspešnih produktov. Navdušen nad metodologijami za razvoj kupca in vitkega startupovstva, ki sta ju uvedla Steve Blank in Eric Ries, je Ash v zadnjih letih postal zelo poznan v skupnosti vitkega startupovstva. Nenehno in dosledno uvaja in preverja principe vitkega startupovstva v svoje projekte. Svoje nenehno učenje in ideje predstavlja z zapisi v svojem blogu. Objavil je tudi knjigo Delaj vitko (Running Lean) in celo serijo produktov, ki pomagajo podjetnikom zvišati možnosti za uspeh. Ustvaril je vitki canvas (Lean Canvas), v teksaškem Austinu ustanovil Sparks 59, je pa tudi strastni mednarodni govorec. Predtem je leta 2002 “bootstrapal” podjetje WiredReach, ki ga je prodal leta 2010.

speaker_info

About The Speaker

Ash Maurya

Ash Maurya has been an entrepreneur for more than a decade, and he has always been in search of better, faster ways to build successful products. Greatly inspired by the works on Customer Development and Lean Startup pioneered by Steve Blank and Eric Ries, he has become well-known in the lean startup community over the last few years. He continually and rigorously applies and tests lean startup principles in his projects. He has an informative blog through which he presents his continuous learning and ideas. He has also published a book called Running Lean and created a series of products aimed at helping entrepreneurs raise their odds of success. He is the creator of the Lean Canvas, the founder of Sparks 59 in Austin, Texas, and a passionate international speaker. In 2002, he bootstrapped WiredReach, which he sold in 2010.