Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

d

Copyright @ Select-themes

Follow us

>David Rose
speaker_info

About The Speaker

David Rose

David Rose je strokovnjak starteškega inoviranja, računalniškega vida, prostorskega računalništva in interneta stvari. Zdaj je futurist v podjetju EPAM Continuum, kjer se ukvarjajo s predvidevanjem in prototipiranjem novih konceptov produktov in storitev za vodenje, navdihovanje strank, ponujanje strateškega vodenja in inspiracije. Pred tem je bil David podpredsednik podjetja Warby Parker, spletne optike, ki je disruptirala ta svet s sistemom za pomerjanje okvirjev očal doma, zgolj s pomočjo mobilnega telefona. David je bil tam odgovoren za tehnologijo vida. Je nagrajeni produktni dizajner, predavatelj in raziskovalec v MIT Media Lab in tudi petkratni podjetnik. Davidovo poslanstvo je narediti tehnologijo prefinjeno in prijazno do uporabnika, njegova bilanca uspehov pa vključuje predvsem razvoj inovativnih produktov, osredotočenih na potrošnike, ki podjetju prinašajo denar in zagotavljajo vidnost. David ima obsežno podjetniško znanje, pa tudi znanje iz marketinga, prodaje in razvoja produktov, vse od ustanovitve tehnoloških organizacij do vodenja raziskovalnih in inovacijskih skupin znotraj velikih podjetij v javni lasti.

speaker_info

About The Speaker

David Rose

David Rose is an expert on strategic innovation, computer vision, spatial computing, and the Internet of Things. Currently, he is serving as Futurist at EPAM Continuum, envisioning and prototyping new concept products and services to lead, inspire, and provide strategic guidance to clients. Previously, he was VP of Vision Technology at Warby Parker, a direct-to-consumer eyeglass brand that disrupted the market with its system for trying on glasses virtually from home using a smartphone. He is an award-winning product designer, a lecturer and researcher at the MIT Media Lab, and a five-time entrepreneur. David is on a mission to make technology subtle and polite, and he has a track record of success in developing innovative customer-centric products that drive company revenues and visibility. He has extensive entrepreneurial, marketing, sales, and product development experience, ranging from founding technology organizations to leading research and innovation groups within large public companies.