Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

d

Copyright @ Select-themes

Follow us

>John Harthorne
speaker_info

About The Speaker

John Harthorne

Inovativni in k dosežkom usmerjeni podjetnik John Harthorne je soustanovitelj in izvršni direktor MassChallenga, največjega in startupom najbolj prijaznega neprofitnega pospeševalnika na svetu. Johnova misija je, da spodbuja renesanso startupov s ponovnim vzpostavljanjem ustvarjalnosti v samem bistvu ekonomije. Njegove več kot desetletne izkušnje z vzpostavljanjem top strategij, tehnologij in startupov so odlična referenca na poti do tega cilja. Do leta 2019 je več kot 1975 MassChallengevih startupov pridobilo za več kot 4,3 milijarde ameriških dolarjev investicij, ustvarilo za več kot 2,5 milijarde prihodkov ter več kot 121.000 delovnih mest. John se lahko pohvali z uspešnim vodenjem ekip, z opolnomočenjem sodelavcev pri doseganju svojega največjega potenciala, reševanjem izzivov, razvojem storitev in rastjo prodaje ter z utiranjem poti prelomnim idejam. Ima diplomo iz nemške literature in kemije za zasebnega kolidža Bowdoin v ameriški zvezni državi Maine, magisterij iz evropskih političnih kultur univerze Humboldt v Berlinu ter MBA z MIT Sloan School of Management v ameriški zvezni državi Massachusetts.

speaker_info

About The Speaker

John Harthorne

An innovative and results-oriented entrepreneur, John Harthorne is the co-founder and CEO of MassChallenge, the largest and most startup-friendly non-profit accelerator on the planet. He is on a mission to catalyze a startup renaissance by restoring creativity to the soul of the economy, and he has more than a decade of experience with top-tier strategy, technology, and startups to back him up in his goal. As of early 2019, MassChallenge’s 1,975+ startups have raised $4.3B+ in funding, generated $2.5B+ in revenue and created more than 121,000 jobs. John has a track record of successfully leading teams, empowering his colleagues to achieve their full potential, solving problems, developing services, driving sales growth, and pioneering leading-edge ideas. He holds a BA in German literature and chemistry from Bowdoin, an MA in European Political Culture from the Humboldt University Berlin, and an MBA from the MIT Sloan School of Management.