Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

d

Copyright @ Select-themes

Follow us

>Mark Johnson
speaker_info

About The Speaker

Mark Johnson

Mark Johnson je izkušeni produktni vodja v majhnih in velikih organizacijah. Odlikuje ga bogata bilanca pretvarjanja zapletenih tehnologij v uporabne in uspešne produkte. Mark je zdaj izvršni direktor in soustanovitelj Descartes Labs, startupa iz Nove Mehike, ki se ukvarja z napredovanjem znanosti pri napovedih na osnovi izjemne količine podatkov. Pred tem je bil Mark izvršni direktor podjetja Zite. Potem ko je v Zite začel kariero kot svetovalec, je pomagal podjetju pivotirati do uspešne personalizirane revije za iPad, ponudili pa so mu tudi mesto izvršnega direktorja. Le pet mesecev kasneje je Zite prodal CNN-u. Pred Zitom je bil Mark produktni vodja, ki je poučeval SAP, zatem se je posvetil trem startupm: SideStep (v decembru 2007 ga je za 180 mio $ prevzel Kayak), Kosmix (aprila 2011 ga je prevzel Walmart) in Powerset (julija 2008 ga je prevzel Microsoft).

speaker_info

About The Speaker

Mark Johnson

Mark Johnson is an experienced product leader for organizations both tiny and large. He has a track record of translating complex technologies into usable and successful products. Currently, he is CEO and cofounder of Descartes Labs, a New Mexico-based startup focused on advancing the science of forecasting with massive datasets. Previously, he was CEO of Zite. After starting as an advisor to the company, he helped them to pivot to a successful personalized iPad magazine and was asked to take over as CEO. Just five months later, he sold Zite to CNN. Before Zite, he was a product manager who trained at SAP and then plunged into three successful search startups: SideStep (acquired by Kayak for $180M in December 2007), Kosmix (acquired by Walmart in April 2011), and Powerset (acquired by Microsoft in July 2008).