Don’t _miss

PODIM 2020

<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

d

Copyright @ Select-themes

Follow us

>Poornima Vijayashanker
speaker_info

About The Speaker

Poornima Vijayashanker

Poornima Vijayashanker Poornima Vijayashanker je podjetnica, inženirka, avtorica in govornica, ki je že pustila sled v tehnološkem svetu. Diplomantka univerze Duke je bila ustanovna inženirka v podjetju Mint, kjer je pomagala izgraditi, lansirati in povečati prodajo produkta, dokler podjetja ni prevzel Intuit. Po prevzemu je Poornima ustanovila Femgineer, izobraževalno podjetje za tehnološke strokovnjake in podjetnike, ki se želijo naučiti, kako izdelati softverske produkte in podjetja. Poornima je govornica na industrijskih dogodkih po svetu in je tudi avtorica knjige Kako pretvoriti ideje v softverske produkte, s soavtorico Karen Catlin pa je napisala vodnik za tehnološke navdušence, kako javno nastopati in predstaviti svoje izdelke. Zaposlena je bila v 500 Startups, predavala pa je tudi na Pratt School of Enineering v sklopu svoje univerze Duke v ameriški zvezni državi Severna Karolina.

speaker_info

About The Speaker

Poornima Vijayashanker

Poornima Vijayashanker is an entrepreneur, engineer, author, and speaker who has made her mark on the tech world. A graduate of Duke University, Poornima was the founding engineer at Mint, where she helped build, launch, and scale the product until it was acquired by Intuit. Following the acquisition, Poornima went on to launch Femgineer, an education company for tech professionals and entrepreneurs who want to learn how to build software products and companies. Poornima speaks at industry events around the world and has co-authored the book How to Transform Your Ideas into Software Products, and Present! A Techie’s Guide to Public Speaking with Karen Catlin. Poornima has served as the EIR at 500 Startups and has also lectured at her alma mater’s Pratt School of Engineering.