Startupi lahko prispevajo k naši inovacijski kulturi s svojo svežino in agilnostjo

Na letošnjo Podim konferenco ponovno prihaja ena največjih zavarovalnic v Sloveniji, Zavarovalnica Sava, ki je tudi večletni Podim partner. Pred konferenco smo govorili z Borisom Zorkom, direktorjem področja procesov in inovacij v Zavarovalnici Sava, o trendih in vplivu tehnologij na preobrazbo zavarovalništva, inoviranju, priložnostih in tudi o sodelovanju s startupi.

Celoten intervju si lahko preberete v nadaljevanju.

Trendi v industriji

1. V vaši zavarovalnici iz leta v leto krepite inovacijske aktivnosti. Kateri so po vašem mnenju ključni trendi v vaši panogi, v zavarovalništvu, ki trenutno najbolj vplivajo na vas in prihodnost? Kako se vaše podjetje odziva na te trende?

Trende skrbno spremljamo, raziskujemo in analiziramo s pomočjo internega orodja Trend radar. Glede na njihovo aktualnost in uporabnost namenjamo trendom različen fokus, pri čemer nam služijo kot smerokaz inovacijskih aktivnosti. Ena izmed inspiracij za boljše delovanje v skladu s trendi so tehnološka podjetja s področja zavarovalništva, t. i. insurtech podjetja. Tiste trende, ki prinašajo največ dodane vrednosti za naše stranke in zaposlene, se trudimo čim bolje in hitreje nasloviti.

Tako smo že pred covid časi interno testirali možnosti ogleda škodnih primerov na daljavo in v času pandemije smo se lahko hitro odzvali na spremembe ter strankam ponudili tehnološko rešitev za obravnavo škodnih primerov na daljavo. Prav tako smo sklepanje zavarovanj izvajali na daljavo, za kar smo morali premagati kar nekaj ovir, vključno s podpisom na daljavo.

Glavno gonilo sprememb so pričakovanja strank in optimizacija poslovanja. Podobno kot v preostalih panogah, bo na zavarovalniške procese in razvoj novih zavarovalniških produktov pomembno vplivala umetna inteligenca in uporaba različnih virov podatkov. Trenutno sta v zavarovalništvu najbolj aktualna trenda uporaba strojnega učenja za potrebe izvajanja določenih aktivnosti in za popolno avtomatizacijo ponavljajočih se operacij. Nadaljnji razvoj oz. aktualnost bo narekoval AI. Tudi v zavarovalništvu je veliko zalednih procesov, pri katerih gremo prav tako čez digitalno transformacijo. Tu nimamo v mislih le poslovne cilje, temveč tudi trajnostne cilje, saj še preveč dobro zaznavamo, kako se naše okolje spreminja.

Za enostavnejše produkte (npr. za Zavarovanje Mladi voznik, Zavarovanje mikroMOBILNOSTI ipd.) omogočamo spletno sklepanje, vsebino produktov pa prilagajamo različnim potrebam. Enako seveda ponujamo tudi našim zastopnikom, da lahko ponudijo strankam točno tisto, kar si one želijo oz. potrebujejo.

Ključne tehnologije

2. Katere obstoječe in nastajajoče tehnologije po vašem mnenju najbolj vplivajo na preobrazbo zavarovalništva in kakšno mesto imajo te tehnologije v vaših strategijah / načrtih / procesih?

Že pred približno desetimi leti smo si kot strateški cilj zadali digitalno preobrazbo, temu je sledilo brezpapirno poslovanje. Te cilje smo dosegli. Sedaj je na vrsti optimizacija procesov in njihova avtomatizacija ter s tem povezana uporaba primernih naprednih tehnologij. Menim, da bodo na preobrazbo zavarovalništva vplivale različne napredne tehnologije. V tem trenutku je na prvem mestu seveda umetna inteligenca. Strojno učenje že sedaj uporabljamo v naših internih procesih zavarovalnice – predvsem pri obravnavi škodnih primerov, kar omogoča našim zaposlenim učinkovitejše delo in je podlaga za avtomatizacijo določenih korakov pri obravnavi škod.

Bistveno je, da raziskujemo in prepoznavamo različna možna področja poslovne uporabe napredne tehnologije, zlasti v ponavljajočih in enostavnejših procesih. Med testiranjem lahko te rešitve boljše ovrednotimo in jih nato učinkovito vključimo v naše procese. Primer take tehnološke inovacije je uporaba dronov in internega Geografsko-informacijskega sistema. V primeru lanskih neurij in obsežnih škod, kot so viharji in toča, so se izkazali za neprecenljive, saj so našim zaposlenim olajšali delo ter omogočili hitrejšo in boljšo obravnavo škodnih primerov. Smo pa pri uporabi teh že zaznali možnosti za izboljšave in delamo na tem, da bomo letos že bolj pripravljeni na morebitne podobne dogodke.

Za nas je ključnega pomena aktivno spremljanje trendov, tehnologij in s tem povezanih možnih novih nevarnosti in predmetov zavarovanj ter ustrezno odzivanje na le-te. Kot primer naj omenim, da je na slovenskem trgu zadnji leti prisoten velik trend nameščanja toplotnih črpalk in sončnih elektrarn, ki s seboj prinaša drugačna tveganja in nevarnosti za naše stranke ter njihove domove. Naslovimo jih lahko z drugačnimi zavarovalniškimi produkti in storitvami ter tako udejstvujemo naše poslanstvo.

Napredna tehnologija nam omogoča tudi aktivno delovanje v smeri preventive. Z uporabo teh tehnologij lahko potencialno zmanjšamo obseg škode ali v nekaterih primerih celo preprečimo njen nastanek.

Ne smemo pozabiti, da smo storitvena panoga, zato dajemo velik poudarek komunikaciji s stranko, kjer smo v zadnjih letih postali dostopni na različnih kanalih in se prilagajamo stranki glede na njej najbolj zaželen način, kanal komunikacije.

Poslovna strategija

3. Povezano s prvim in drugim vprašanjem – kaj so bistveni poudarki vaše srednje in dolgoročne strategije? Kaj so prioritetna področja?

Nekaj smo o strategiji že povedali pri prejšnjih vprašanjih. Naši strateški cilji so skrb za stranko, zaposlenega in okolje. Smo družbeno odgovorni in smo ter bomo vpeti v vsa lokalna okolja, v katerih delujemo. Kot vse gospodarske družbe se seveda tudi mi trudimo ustvarjati dobiček. Za dosego teh ciljev smo pripravljeni vlagati v napredne tehnologije, saj se zavedamo, da brez vložka ne bomo uspeli ohraniti trenutnega položaja in dobrega ugleda, uspešne blagovne znamke, kaj šele narediti korak naprej.

Sodelovanje s startupi / tehnološkimi podjetji

4. Kako v zasledovanju strateških ciljev vidite sodelovanje s startupi oz. tehnološkimi podjetji? Katera področja sodelovanja vas najbolj zanimajo? Katera merila uporabljate za izbiranje startupov za sodelovanje? In seveda kaj lahko omenjenim podjetjem privlačnega ponudite?

V sodelovanju s startupi in tehnološkimi podjetji vidimo eno izmed priložnost za lažjo osvojitev naših strateških ciljev. Odprti smo za sodelovanje v primerih, ko zaznamo, da bi lahko skupaj izboljšali naše procese, npr. preko avtomatizacije in poenostavitve, s čimer ne le optimiziramo interne procese, ampak tako ponudimo boljšo uporabniško izkušnjo tako našim strankam kot zaposlenim.

Pri izbiri startupov za sodelovanje uporabljamo tri ključna merila:

  1. Poslovna smiselnost rešitve ali storitve za našo zavarovalnico, kar pomeni, da mora imeti rešitev poslovno in uporabniško dodano vrednost.
  2. Zrelost in finančna stabilnost startupa, saj želimo, da so naši potencialni partnerji zanesljivi in sposobni dolgoročnega sodelovanja.
  3. Velikost in usposobljenost ekipe, saj verjamemo, da je uspeh sodelovanja močno odvisen od znanj in sposobnosti ljudi za njimi.

Če startup ali tehnološko podjetje izpolnjuje zgoraj opisana merila, smo odprti za spoznavno delovno srečanje, na katerem skupaj raziščemo možnosti sodelovanja. Če najdemo skupno poslovno smiselnost, lahko začnemo s pilotnim projektom, ki lahko kasneje v odvisnosti od ciljev in rezultatov vodi v dolgoročnejše sodelovanje. Uspešni primeri praks sodelovanja imajo potencial, da se lahko razširijo tudi znotraj naše Zavarovalne skupine Sava, kar lahko startupom ponudi še večjo vrednost in referenco za nadaljnja partnerstva.

Priložnosti in izzivi znotraj organizacije

5. Katere notranje izzive oziroma priložnosti za rast in inovacije vidite znotraj vašega podjetja? Kako lahko startupi prispevajo k tem izzivom, priložnostim oz. inovacijam?

Znotraj zavarovalnice se soočamo z različnimi notranjimi izzivi, ki predstavljajo odlično izhodišče za različne inovacije različnih obsegov, od manjših, inkrementalnih inovacij do večjih, disruptivnih inovacij. Tako majhne kot velike inovacije so priložnost za rast in razvoj ter ponujajo priložnost za sodelovanje z zunanjimi podjetji, vključno s startupi.

Zunanja podjetja lahko s svojim drugačnim pogledom in tehnološkim znanjem prispevajo k premagovanju naših internih izzivov. Njihovo hitro prilagajanje in način delovanja lahko dopolnita naše domensko zavarovalniško znanje in nas motivira, da stopimo iz cone udobja. Dodatno nas lahko spodbudijo k iskanju novih, inovativnih rešitev.

Inovacijska kultura

6. Kako vaša zavarovalnica spodbuja inovacijsko kulturo znotraj zavarovalnice? Kaj se super moč vaše zavarovalnice? Kako lahko start-upi s svojo svežino in agilnostjo doprinesejo k tej kulturi?

V zavarovalnici smo v zadnjih letih vzpostavili sistematičen proces inoviranja, ki ga vodi Oddelek procesov in inovacij pod mojim okriljem. Ena izmed naših nalog je, da preko različnih inovacijskih aktivnosti, kot so inovacijske delavnice in inovacijski projekti, širimo odprtost do inovacij in sprememb. Vse zaposlene aktivno spodbujamo k udeležbi na inovacijskih aktivnostih, saj verjamemo, da je lahko vsak zaposlen inovator. Pri tem nam pomagajo izbrani zaposleni s povečano afiniteto do inoviranja, t. i. ambasadorji inoviranja, ki delujejo kot most med vsemi zaposlenimi in odgovornimi za inovacije. Naša največja prednost so zaposleni, ki s svojo predanostjo, srčnostjo in empatijo ne samo izpolnjujejo poslanstvo zavarovalnice, ampak so tudi ključni pri inoviranju.

Naše inovacije so prepoznane tako znotraj kot zunaj zavarovalnice. Na lanskem regijskem razpisu za Naj inovacije Podravja 2023, smo za inovacijo »Maš to!« prejeli zlato priznanje Štajerske gospodarske zbornice in za inovacijo »SavaFit« srebrno priznanje Štajerske gospodarske zbornice. Dodatno smo za inovacijo »Maš to!« na državni ravni prejeli še bronasto priznanje Gospodarske zbornice Slovenije. Naš cilj je, da inoviranje postane sposobnost vseh zaposlenih, da ne bodo le beseda ali dogodek.

Verjamem, da startupi s svojo svežino in agilnostjo lahko prispevajo k naši inovacijski kulturi. Njihovo delovanje lahko spodbudi naše zaposlene k večji neustrašnosti pri predlaganju in razvijanju novih idej. Hkrati nam lahko pomagajo pri hitrejši implementaciji idej, s čimer se dodatno bogati naš portfelj inovacij.

Pričakovanja od konference Podim

7. Ste dolgoletni partner dogodka. Kakšna so pričakovanja vašega podjetja od letošnje konference Podim?

Z veseljem podpiramo lokalne in kakovostne dogodke kot je konferenca PODIM. Na konferenci PODIM smo vsako leto deležni inspiracije za nadaljnje delo, pridobimo uvide in trende s trga ter imamo možnost mreženja s številnimi tehnološkimi podjetji na enem mestu, kar je še posebej »priročno«, saj se konferenca odvija v neposredni bližini naše zavarovalnice. Od letošnje konference pričakujemo, da bomo pridobili nova znanja in vpoglede v inovacije, ki jih pridno razvijajo številni startupi in tehnološka podjetja, tudi iz mednarodnega okolja.
Mogoče bomo celo inspiracija za kakšno idejo. 😊

Related Posts